Uslovi korišćenja HOT LINE servisa

Servis je namenjen isključivo punoletnim korisnicima!

Korišćenjem servisa korisnik potvrđuje da ima najmanje 18 godina, da je pročitao i razumeo uslove korišćenja i da ih u potpunosti i neuslovljeno prihvata.

Ovaj servis je isključivo zabavnog karaktera i svi podaci objavljeni na sajtu:

 • fotografije na profilima,
 • opisi na profilima,
 • ostali lični podaci,

kao i podaci dobijeni prilikom razgovora sa animatorima ne moraju biti tačni, već se koriste isključivo u cilju animacije korisnika.

Sa korisnicima hotlajna razgovaraju operateri koji nisu obavezni da otkrivaju svoje lične podatke, ne smeju pristati na ostvarivanje ličnih kontakata i mogu da koriste više različitih nadimaka u okviru hotlajna.

Korisnici servisa se obavezuju da će poštovati pravila korišćenja servisa po kojima se zabranjuje:

 • Svako kršenje autorskih prava ili bilo kojih prava definisanih Zakonom,
 • Svako širenje informacija i poruka koji krše bilo koje zakonske odredbe,
 • Pokušaji uznemiravanja ili vređanja putem linije,
 • Javno publikovanje snimljenih razgovora,
 • Svaki pokušaj širenja rasne i verske netrpeljivosti.

Korisnici, kao i operateri, ni u kom slučaju nisu obavezni dati svoje lične podatke ili se tačno predstaviti.

Korisnici nisu obavezni odgovarati na SMS poruke koje povremeno dobijaju od animatora.

Cena svakog minuta pozivom na broj sa dodatom vrednošću:

 • Srbija  Srbija 0906/400-090, cena 120 din/min sa pdv-om,

 • Srbija  Srbija 011/4429-116, cena po cenovniku Vašeg telefonskog provajdera.

 • Bosna  Federacija 094/280-141 (BHT), cena 3,53 km/min sa pdv-om

 • Bosna  Mostar 094/850-706 (HTM), cena 1.85 km/min sa pdv-om

 • Bosna  RS 094/573-095 (MTel), cena 1,40 km/min sa pdv-om

 • Hrvatska  Hrvatska 064/60-40-45, cena 6,99 hrk/min sa pdv-om (fiksna), 8,41 hrk/min sa pdv-om (mobilna)

 • Crna Gora  Crna Gora 095/812-002, cena 2 eur/min sa pdv-om

 • Sweeden  Švedska 0939 114 71 77, cena 24,88 sek/min sa pdv-om

 • Svajcarska  Švajcarska 0906 09 06 10 Fr. 3.50 pro Minute

 • Austrija  Austrija 0930/401-057, cena 2,16 eur/min sa pdv-om

 • Nemačka  Nemačka 0900/524-6785, cena 1,99 eur/min sa pdv-om (fiksna), 2,99 eur/min sa pdv-om (mobilna)

Poruke koje korisnici primaju se ne naplaćuju. Ne postoje nikakvi dodatni troškovi, plaćaju se samo razgovori po minuti.

Pozivanjem ovih brojeva, korisnik automatski daje saglasnost za prijem besplatnih poruka reklamnog karaktera od strane Pružaoca usluge.

Pozivi na broj 011/4426-116 su mogući ukoliko je u našem sistemu registrovana uplata vezana za telefonski broj sa kog se poziva. Servis funkcioniše po sistemu prepaid kredita. Iznos koji preostane vezan za telefonski broj na koji je kredit uplaćen se može trošiti bilo kada u narednom periodu.

Telefon za reklamacije je 011/2073710, mail support@kuckanje.com

Pružalac usluge i njegovi partneri nisu odgovorni za moguće greške nastale u sistemu ili na strani mobilnih operatera, kao i za sve tehničke probleme nastale korišćenjem servisa. Zahtevi pružaocu usluga za naknadu materijalne ili nematerijalne štete nastale korišćenjem ili nekorišćenjem ponuđenih informacija odnosno korišćenjem pogrešnih i nepotpunih informacija u osnovi su isključeni, ukoliko autor nije učinio dokazivo namernu ili grubo nemarnu grešku.

© 2019 Copyright by vrucedevojke.com